چه کسی در سایت است؟

نمایش
کاربر زمان فعالیت
مهمان 20:19 در حال دیدن صفحه اول انجمن انجمن آفیس فرساران.
مهمان 20:18 دیدن یک لیست موضوعات جدید.
مهمان 20:17 در حال دیدن صفحه اول انجمن انجمن آفیس فرساران.
مهمان 20:16 درحال دیدن سرچ الفبائی در جداول اکسل(بدنبال نامی بگردیم با Ctrl+F).
مهمان 20:16 در حال دیدن صفحه اول انجمن انجمن آفیس فرساران.
مهمان 20:16 درحال دیدن کار کردن چند نفر همزمان بر روی یک فایل اکسل.
مهمان 20:16 در حال دیدن صفحه اول انجمن انجمن آفیس فرساران.
مهمان 20:15 درحال دیدن قرعه کشی در اکسل.
مهمان 20:15 درحال دیدن اضافه کردن یک عدد به تاریخ شمسی.
مهمان 20:14 درحال دیدن آخرین سلول دارای عدد در یک ستون.
مهمان 20:13 درحال دیدن نوشتن فرمول برای چندsheet.
مهمان 20:13 درحال دیدن انتقال لينك يك Cell (تابع Hyperlink در Excel).
مهمان 20:11 درحال دیدن اضافه کردن عکس متحرک به سند پاورپوینت.
مهمان 20:11 درحال دیدن تقسيم يك سلول به دو قسمت.
مهمان 20:10 درحال دیدن کم کردن دو تاریخ از هم.
مهمان 20:09 درحال دیدن چگونه میتوان ممیز لاتین را به ممیز فارسی تبدیل کرد.
مهمان 20:09 درحال دیدن سرچ الفبائی در جداول اکسل(بدنبال نامی بگردیم با Ctrl+F).
مهمان 20:08 درحال دیدن وارد کردن تاریخ شمسی.
مهمان 20:08 درحال دیدن آموزش اکتیو کردن Office 2010.
مهمان 20:07 درحال دیدن انتقال لينك يك Cell (تابع Hyperlink در Excel).
مهمان 20:07 درحال دیدن جدا کردن اعداد به صورت سه رقم سه رقم در Word.
مهمان 20:06 درحال دیدن شماره گذاری خودکار بعد از فیلتر کردن.
مهمان 20:06 درحال دیدن انتقال داده یک سلول خاص در شیت شماره 1 به شیت شماره 99 بصورت اتوماتیک.
مهمان 20:05 درحال دیدن علامت ≠ (نا مساوی) در اکسل.
مهمان 20:05 درحال دیدن نوشتن فرمول برای چندsheet.
مهمان 20:04 درحال دیدن خط کشی قرمز وسبز رنگ به هنگام تایپ.
نمایش