چه کسی در سایت است؟

نمایش
کاربر زمان فعالیت
مهمان 06:38 در حال دیدن صفحه اول انجمن انجمن آفیس فرساران.
مهمان 06:38 درحال دیدن جستجوی اطلاعات در فایل text.
مهمان 06:37 درحال دیدن کارنامه ماهیانه از نمرات.
مهمان 06:36 درحال دیدن فیلترینگ از طریق ماکرو .
مهمان 06:35 درحال دیدن تنظیماتی که فیلم اضافه شده به یک اسلاید در هر کامپیوتری بدون مشکل اجرا شود.
مهمان 06:33 درحال دیدن جهت آموزش- دستور IF با چند شرط همزمان.
مهمان 06:31 درحال دیدن کار کردن چند نفر همزمان بر روی یک فایل اکسل.
مهمان 06:27 درحال دیدن مشکل باز شدن دو صفحه اکسل.
مهمان 06:26 درحال دیدن محاسبه اشتباه ارزش افزوده دراکسل فاکتورهوشمند.
مهمان 06:23 درحال دیدن تنظیمات word.
نمایش