آموزشی:ساخت کلید های ترکیبی د ر KeyDown

نویسنده علی فیروزجایی, 11 جولای 2015, 13:46

« قبلی - بعدی »

علی فیروزجایی

ساخت کلید های ترکیبی د ر  KeyDown
خود کلید مورد نظر: Shift=0
کلید Shift فعال: Shift=1
کلید Ctrl فعال: Shift=2
کلیدShift+Ctrl فعال: Shift=3 
کلید Alt  فعال: Shift=4 
کلیدShift+Alt فعال: Shift=5
کلیدCtrl+Alt فعال: Shift=6
کلیدShift+Alt+Ctrlفعال: Shift=7

با سپاس-فیروزجایی