ترسیم گرافیکی با متغیرها

نویسنده aof, 08 نوامبر 2017, 23:27

« قبلی - بعدی »

aofمن یک ترسیم گرافیکی از موضوعاتی دارم که ترسیم ریاضی نیست که بشه نمودار بلکه ترسیم گرافیکی از حالتهای ان موضوعات است بخاطر این میگم خودکار چون به صورت خودکار از اطلاعاتی که در جدول وارد می کنید ان ترسیم نمودار انجام باید بگیره و اپدیت شه. در پیوست نمونه فایل را می گذارم .فرض کنید در جدول مدام اطلاعات اضافه میشه و باید ترسیم اضافه شه بهش به طور خودکار.انچه میخواهم را در فایل توضیح دادم که یه جدول هست که ترسیمش به طوری که نشان دادم باید پیاده شه