Combobox وابسته در VB اکسل

نویسنده ADEL, 31 آگوست 2021, 10:42

« قبلی - بعدی »

ADEL

چطور میشه 2 کامبوباکسی که در فرم VB قرار دارد با انتخاب combo1 موارد تعیین شده در combo2 نمایش داده شود؟