انجمن PowerPoint

موضوع

(1/4) > >>

[1] تکست باکس و مستر اسلاید

[2] ایجاد چک نویس در پاورپینت

[3] انیمیشن در پاور پوینت

[4] امضا

[5] درچ شماره صفحه با فرمت فارسی در پاور

[6] تکرار چند انیمیشن در یک اسلاید

[7] نمایش فایل اکسل در پاورپوینت

[8] عدم نمایش فیلم در پاورپوینت من

[9] پخش همزمان آهنگ با انیمیشن ها فقط در یک اسلاید(مطمئناٌ چندان جوابش سخت نیست!!)

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version