تفاهم‌نانه ثبت نام

ضمن خیر مقدم به شما، شرایط عضویت در انجمن آفیس موسسه فرساران به شرح زیر می باشد:

** با قبول شرایط عضویت در این انجمن متعهد می‌شوید که قوانین کلی و عمومی حاکم بر انجمن‌های اینترنتی را رعایت خواهید نمود.

** هر گونه تبلیغ مستقیم و یا غیر مستقیم در این انجمن ممنوع می‌باشد.