انجمن PowerPoint

موضوع

(1/4) > >>

[1] ایجاد چک نویس در پاورپینت

[2] انیمیشن در پاور پوینت

[3] امضا

[4] درچ شماره صفحه با فرمت فارسی در پاور

[5] تکرار چند انیمیشن در یک اسلاید

[6] نمایش فایل اکسل در پاورپوینت

[7] عدم نمایش فیلم در پاورپوینت من

[8] پخش همزمان آهنگ با انیمیشن ها فقط در یک اسلاید(مطمئناٌ چندان جوابش سخت نیست!!)

[9] تکست باکس و مستر اسلاید

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version